N11 JSON API

HESAP SÖZLEŞMESİ

Bu siteyi kullanan ve “N11 JSON API SİTESİ” için kullanıcı hesabı oluşturan herkes aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş varsayılır:

Hizmetimizin N11.com sitesini sunan DOĞUŞ GRUBU veya alt şirketleri ile hiçbir ilişkisi olmayıp, N11 markası ve logosu bu şirketin kendi yasal ticari markasıdır.
N11 JSON API hizmetimizin amacı, mağaza otomasyon altyapılarında N11 sitesinde JSON dili ile veri alışverişini sağlamaktır.

N11 JSON API kullanıcı hesabı sahibi olarak siz; sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; internet sitemize giriş yaptığınız ülkedeki ve vatandaşı olduğunuz ülkedeki yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
  1. Site sahibi, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  2. Site sahibi, hesap sahibinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
  4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
  6. Sitenin sunduğu servislere gerçekleştirilen sorgulamalar veri doğrulama filtrelemesinden geçirilerek JSON diline çevrilip direkt olarak N11 sitesi üzerinden sorgulanır ve sorgu sonucu kullanıcıya olduğu gibi ancak JSON diline çevrilerek iletilir. N11 JSON API hizmeti bu sorgulamarda aracı olmakla birlikte taraf değildir ve sorgulamalardan ötürü meydana gelebilecek her türlü maddi, manevi ve yasal yükümlülüklerden feragat eder. Sorgu sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek tamamen hesap sahibinin sorumluluğunda olup yanlış verilerden dolayı hesap sahibi site yönetiminden hiçbir maddi veya manevi zarar tazminatı talep edemez.
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. N11 markası, DOĞUŞ GRUBU nun resmi ticari markasıdır ve hizmetimizin bu marka ile veya DOĞUŞ GRUBU veya alt şirketleri ile hiçbir yakın veya uzak iş ilişkisi veya iş anlaşması bulunmamaktadır.
  2. N11 markası haricinde, işbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  3. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 3. Gizli Bilgi
  1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgilerin hiçbirisini asla 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  2. Kullanıcı, sadece programın tanıtımı, yapılan güncellemeler gibi hizmete ait değişikliklerin kendisine herhangi bir iletişim kanalı ile gönderileceği konusunda muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
  3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 4. Garanti Vermeme: İnternet sitemiz üzerinden sunulan JSON sorgulamalarının sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, site yönetimince hiçbir taahhüt verilmemektedir.
 5. Kayıt ve Güvenlik
  Üyelik satın aldığınızda size tarafımızdan iletilen üyelik lisansı bilgisi sadece 1 mağaza için, 1 defaya mahsus olmak üzere ve 1 defa kullanımı içindir ve aynı üyelik lisansı ile birden fazla kişinin programı kullanması yasaktır.Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden site yönetimi sorumlu tutulamaz.
 6. Üyelik iptali ve askıya alması
  Üyelik İptal ve İade talepleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye alınmaktadır ve tüm hak ve sorumluluklar zorlaştırmaya mahal verilmeden korunmaktadır.
 7. Mücbir Sebep
  Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
  Site yönetimi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 10. Tebligat
  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, sitenin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üye olurken belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 11. Delil Sözleşmesi
  Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 12. Uyuşmazlıkların Çözümü
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ödemiş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.